Žesťové kvinteto Prague BRASStet se začalo formovat na konci roku 2016 z předních studentů žesťového oddělení Akademie múzických umění v Praze pod uměleckým vedením Jiřího Novotného. Soubor hraje ve složení Walter Hofbauer a Karel Hons na trubky, Daniela Roubíčková na lesní roh, Barbora Kolafová na trombon a Jakub Chmelař na tubu. Všichni členové souboru jsou vítězové a laureáti významných národních i mezinárodních soutěží. Své bohaté hráčské zkušenosti dokáží v tomto komorním tělese skvěle zhodnotit a rozvinout. Soubor pravidelně vystupuje na předních koncertech akademické půdy, účastnil se reprezentativních akcí v Praze a koncertoval v rámci festivalů Mladá Praha, Dvořákovo Příbramsko a Praha žije hudbou. Největším úspěchem tělesa je vítězství na mezinárodní soutěži Jeju International Brass&Percussion Competition 2019.  

Členové

VYSEHRAD_portret_FULL-0638.jpg
Walter Hofbauer

Trumpetista Walter Hofbauer se narodil v roce 1994 v Jihlavě. Hře na trubku se začal věnovat ve svých osmi letech. Po absolutoriu Pražské konzervatoře u Jiřího Jaroňka je od roku 2015 posluchačem Hudební fakulty Akademie múzických umění, kde aktuálně dokončuje magisterské studium. Exceloval na celé řadě tuzemských i mezinárodních soutěžích – Concertino Praga, Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů v Brně, Soutěžní přehlídka konzervatoří a gymnázií ČR aj. Od roku 2014 je taktéž stálým členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu a od sezóny 2017/2018 orchestru Opery Národního divadla. Vidět a slyšet ho můžete též v České filharmonii, kde nejdříve působil jako akademik, později jako host a od roku 2020 jako člen orchestru. Walter je šťastným otcem malého Waltíka a Laury.

Karel Hons

Dalším trumpetistou souboru je Karel Hons narozen taktéž v roce 1994. Plzeňský rodák započal studium trubky ve svých sedmi letech. Ještě jako student ZUŠ zvítězil na celostátní soutěži v oboru trubka a soutěžní úspěchy slavil též s komorním souborem TREMOLO. V roce 2010 nastoupil na Pražskou konzervatoř do třídy Jiřího Jaroňka pod jehož vedením získal čestné uznání na soutěži Concertino Praga a uspěl též na Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů v Brně. Od roku 2018 je stálým členem PKF – Prague Philharmonia, kde dříve působil jako akademik a od téhož roku i členem orchestru Opery Národního divadla. Po vzoru Waltera se i Karel stal v roce 2020 tatínkem.

VYSEHRAD_portret_FULL-0623.jpg
VYSEHRAD_portret_FULL-0617.jpg
Daniela Roubíčková

Daniela Roubíčková narozena roku 1993 studovala lesní roh u Vladimíry Klánské na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy. Poté pokračovala absolutoriem na Pražské konzervatoři u Bedřicha Tylšara a v roce 2019 dokončila bakalářské studium na Akademii múzických umění. Od téhož roku je posluchačkou na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanech. Během svého studia několikrát uspěla na tuzemských i mezinárodních soutěžích. Současně se studiem hudby zvládla vystudovat Fakultu managementu Vysoké školy ekonomické. V souboru tak kromě hry na lesní roh zajišťuje i veškeré manažerské činnosti.

Barbora Kolafová
Trombonistka Barbora Kolafová se narodila v roce 1995 v Liberci. Po studiu zobcové flétny a barytonu přešla ve svých 10 letech pod vedením Jarmila Kabeláče na trombon. Hře na trombon se dále věnovala na Pražské konzervatoři u Josefa Šimka a od roku 2016 je posluchačkou Hudební fakulty Akademie múzických umění. Zvítězila na celé řadě tuzemských soutěží např. Velká cena ZUŠ Česká Lípa, Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů v Brně. Od ledna roku 2019 je stálou členkou orchestru Opery Národního divadla. 
VYSEHRAD_portret_FULL-0636.jpg
VYSEHRAD_portret_FULL-0613.jpg
Jakub Chmelař
V roce 1994 se narodil tubista Jakub Chmelař. Rodák z Kutné Hory vystudoval tubu na Pražské konzervatoři u Karla Malimánka, u kterého dále pokračuje ve studiu na pražské Akademii múzických umění. V roce 2013 navštívil mistrovský kurz se světovým tubistou Rogerem Bobem. Byl akademikem v České filharmonii a od roku 2017 je stálým členem v orchestru Státní Opery v Praze.